Riki Dwi Saputro

Forward PSS SLEMAN
17

Data Pemain

Kabupaten Siak, Riau, 20 Februari 1995TB: 173 cm/BB: 55 kg